Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelési tájékoztatónk rövid összefoglalója:

Weboldalainkon www.mikimester.hu és www.dunakanyarcirkocsere.hu az általunk kínált szolgáltatást mutatjuk be Önnek/Önöknek.Célja, hogy a leírás alapján bemutassuk minőségi szolgáltatásainkat.

Az oldalon keresztül ajánlatot tud kérni Tőlünk.

Az online ajánlatkérés nem kötelezi még Önt semmire, ez nem minősül vásárlásnak.

Személyes adatokat minden esetben csak a törvénynek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. 

 1. Adatkezelők megnevezése

Név: Kurth & Kincsen Bt.

Székhely:  2151 Fót, József Attila utca 4.

Képviseli: Kurth Miklós

Képviseli: Kincsen Henrietta

Elérhetősége:  0620-549 9584

e-mail: mikimester(kukac)mikimester.hu

Képviseli: Kincsen Henrietta

Elérhetősége:  0620-475-0630

e-mail: mikimester(kukac)mikimester.hu

 1. Adatkezelés szabályai

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2022. október 04-től visszavonásig tart. Bármilyen változás esetén a módosított tájékoztató feltöltésre kerül.

Kurth & Kincsen Bt.  képviseletében Kincsen Henrietta (a továbbiakban Adatkezelők), ebben a tájékoztatóban teszi közzé az általuk kezelt www.mikimester.hu és www.dunakanyarcirkocsere.hu weboldal, a weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások, illetve egyéb az Adatkezelő által nyújtott- ebben a dokumentumban részletezett- szolgáltatások adatkezelésre vonatkozó tájékoztatását.Az adatkezelési tájékoztató kiterjed az összes olyan folyamatra amely a weboldalon elérhető és során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 2. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.A jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek az Infotv. 3. §-ban meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal.

 Az információs önrendelkezési jogról

Kérem, hogy az alábbi tájékoztatót figyelmesen olvassa el,  még a a weboldalon lévő  bármely szolgáltatás (kapcsolatfelvétel, árajánlatkérés, telefonos/e-mail-es megkeresés) igénybevétele előtt. Az Adatkezelő kijelenti,  hogy személyes adatot csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezel.A kezelt személyes adatokat magáncélra nem használja fel, az adatkezelés mindenkor megfelel a célhoz kötöttség alapelvének –amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

Az Adatkezelő személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulása alapján kezel.Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők kizárólag a Kurth & Kincsen Bt. képviselői   és amennyiben tényleges munkavégzés történik akkor munkatársai.Az Adatkezelő és munkatársai gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek munkájuk során ne tekinthessenek be a személyes adatokba.

 1. Az érintettek jogainak érvényesítése

Az a természetes személy, aki a személyes adat alapján közvetlenül vagy közvetve azonosítható, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az  Adatkezelő weboldalon feltüntetett  elérhetőségein.Az Adatkezelő a beérkezett, az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére az érkezésétől számított legkésőbb 15 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 5 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes.Az érintett az Adatkezelő adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely:1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

honlap: www.naih.hu

 1. Adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

A  weboldalon bárki,   személyes adatainak megadása nélkül hozzáférhet, a weboldalon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat.Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető, így az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósít meg.A weboldal tárhely szolgáltatója:domain-tarhely.net – üzemeltető EVOLUTIONET Kft.
Telefonon: +36 30 503 19 29 (H-P, 9:00-17:00)
E-mail: info@domain-tarhely.net (H-V, 0-24)

 • Székhely: 7432 Mágocs Széchenyi u. 75.
 • Adószám: 14992511-2-02

Az  Adatkezelő az adatokat kizárólag a beérkezett ajánlatkérés megválaszolására, illetve egyéb felmerülő kérdésekre  és a megrendelt munka teljesítésére és a teljesítéshez szükséges dokumentumok kitöltésére (szerződések, számlák) használja.

Az Adatkezelő a kezelt adatokat magáncélra nem használja fel.A kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése során az alábbi adatok megadására van lehetőség:

 • teljes név
 • email cím
 • telefonszám
 • igényelt munka típusa

A megadott e-mail címre megküldjük a kért ajánlat részleteit, amennyiben az ajánlat elfogadható az ügyfél részére, a továbbiakban lakcím adatok bekérése is történik.  E-mailen történt megkeresés  során:

 • e-mail cím
 • Név
 • ajánlatkérésre vonatkozó adatok

A megadott e-mail címre megküldjük a kért ajánlat részleteit, amennyiben az ajánlat elfogadható az ügyfél részére, a továbbiakban telefonszám és  lakcím adatok bekérése is történik.Az Adatkezelő a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások és egyéb felmerülő szolgáltatások esetén is az alábbi célokra használja az adatokat:

Az adatkezelés célja, az ügyfél által kért ajánlat elkészítése, az ügyfél által feltett szakmai kérdések megválaszolása, esetenként segítség nyújtás e-mailen vagy telefonon keresztül.Pályázathoz kapcsolódó megkeresések esetén:

 • e-mail cím
 • Név
 • Telefonszám
 • Lakcím
 • az aktuális pályázatban szereplő pályázati feltételek alapján – szerződéshez, költségvetéshez, árajánlat készítéshez – szükséges adatok
 1. Adatkezelésben érintettek

A weboldal azon látogatói akik kitöltik és továbbítják Nekünk adataikat  egy az oldalon található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül, vagy e-mailt írnak közvetlenül a mikimester(kukac)mikimester.hu e-mail címre.

 1. Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama mindenkor megfelel a célhozkötöttség elvének.felhasználó külön kérésére az adatai azonnal törlésre kerülnek.

Kivéve azokat az adatokat,  melyeket az Adatkezelő jogszabályi kötelezettség alapján  a kötelező adatkezelést elrendelő jogszabályban köteles meghatározott ideig megőrizni.Amennyiben  az Adatkezelő által kezelt adatait bármilyen ok miatt azonnal töröltetni szeretné,  e-mailt szükséges küldenie a mikimester(kukac)mikimester.hu e-mail címre. A megkeresésre 24 órán belül válaszolunk, majd a kérés alapján az összes megadott e-mail címről érkezett levelet töröljük.

 1. A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai az irányadóak.